ESSAY WRITING

1.ADITI BODKE – एका बोटावरच्या शाईची किंमत !

2. ANUSHREE MORE- मी माझे मत विकणार नाही !

3.MANASI MORE-सोहळा लोकशाहीचा , जागर मताधिकराचा !

4.SHRAVANI KASAR-सोहळा लोकशाहीचा , जागर मताधिकराचा !

POSTER COMPETITION